Згода на обробку персональних даних

Ця угода користувача є публічною офертою (тобто пропозицією укласти угоду).

1. Терміни, які використовуються в цій Угоді:

1.1. 1.1. Сайт — це сукупність текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, програмного коду, фото- та відеоматеріалів, а також інших результатів інтелектуальної діяльності, що містяться в мережі Інтернет під доменним ім’ям https://awatera.com/

1.2. Адміністрація Сайту — особа, яка має права адміністрування Сайту.

1.3. Користувач — будь-яка особа, яка здійснила вхід на Сайт і прийняла умови цієї Угоди, незалежно від факту проходження процедур реєстрації та авторизації.

2. Використання персональних даних

2.1. Прийманням умов цієї Угоди Користувач надає Адміністрації Сайту згоду на обробку своїх персональних даних.

2.2. Мета обробки персональних даних: виконання Адміністрацією зобов’язань перед Користувачем у рамках цієї Угоди, просування товарів та послуг, клієнтська підтримка.

2.3. Обробці підлягають такі персональні дані:

2.3.1. Прізвище, ім’я, по батькові Користувача.

2.3.2. Електронна адреса Користувача.

2.3.3. Номер телефону Користувача.

2.4. Під обробкою персональних даних мається на увазі наведений нижче перелік дій із персональними даними: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання доступу), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

2.5. Персональні дані отримуються у зв’язку з укладенням договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних. Персональні дані не поширюються, а також не надаються третім особам без згоди суб’єкта персональних даних і використовуються оператором виключно для виконання зазначеної угоди та укладання договорів із суб’єктом персональних даних.

2.6. Адміністрація має право надсилати інформаційні, у тому числі рекламні повідомлення, на електронну пошту та мобільний телефон Користувача за його згодою, вираженою через вчинення ним дій, що однозначно ідентифікують цього абонента та дозволяють достовірно встановити його волевиявлення щодо отримання повідомлення. Користувач має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови шляхом інформування Адміністрації про відмову за будь-яким телефоном, вказаним на Сайті, або шляхом направлення відповідної заяви на будь-яку електронну адресу, вказану на Сайті. Сервісні повідомлення, що інформують Користувача про замовлення та етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Користувачем.

2.7. Ця згода на обробку персональних даних діє безстроково, але може бути відкликана суб’єктом персональних даних на підставі особистої заяви, направленої електронною поштою Адміністрації Сайту.

2.8. Адміністрація Сайту зобов’язується використовувати персональні дані Користувача, отримані в результаті використання Сайту, відповідно до вимог законодавства про захист персональних даних, у тому числі Закону України № 2297-VI від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних» у редакції, чинній на момент обробки таких персональних даних.